ÖREBRO
VARIATIONS

english español en es

OM
EXILE
walkingman18 min.

OM
SPRÅK
walkingman13 min.

OM
MINNE
walkingman10 min.

OM
RORELSE
walkingman12 min.

   

Örebrovariationer består av en serie filmer om förutbestämda gångsträckor inom staden. Åskådarna blir deltagare som har möjlighet att matcha gångsträckan i sina mobiltelefoner eller på sina surfplattor medan de går.